A banner on my website
A guy on a horse

Webdev Rapport

Genomgång över projektet och slut tankar.


Jag försöker gå igenom projektet i kronologisk ordning så bra som möjligt börjandes från början.


Jag vill också nämna att jag skriver denna rapport mera friflytande och tankespritt

draw io bild outlay

Snippet av min sidas outlay


Som man ser så hade jag i början lite annorlunda tankar

Jag började med att först göra en sida åt en fantasi kund, men beslöt sedan
att göra en sida som skulle passa mig mera på en långsiktig tankesätt.

Kamraterna fick då göra lite rum för mina egna tankar och målsättningen åt mig med
projektet är/var att åtminstone få godkänd i kursen för jag tycker om att i lugn
takt lära mig. Jag har en tendens att hoppa lite för snabbt framåt och jag är
intresserad av att skapa legit fungerande sidor.

Från bilden tycker jag att jag lyckades skapa en ganska tidslös sida. Kanske
inte den modernaste men jag ansåg att det vore orealistiskt att göra en sådan
ännu vid dethär stadiet. Att göra sidan responsiv var ganska enkel men efter att
CSS koden blev längre var det inte mera så. Att hålla koll på att allt fungerar
bra tillsammans var tidvis krångligt eftersom man har ännu ganska svårt att se
helheten visuellt.

draw io bild alladelar

Snippet av vad sidan borde innehållaGoogle Maps

Google maps lämnade jag helt bort. Fast det är fint med en sådan på hemsidan så tycker
jag själv att beroende på vad du har för niche så det är viktigare med att ha google business konfigurerat ordentligt.

Planeringen

Planeringen lyckades ganska bra åt mig men jag märkte att desto djupare vi gick in på
alla delar av webbdesign så desto mindre intresserad blev jag av kursen och dess innehåll.
Åt mig märktes det på att jag i början kodade jätte mycket men sedan mot slutet så
var jag inte lika aktiv med att skapa mina sidor.


CSS och Classer

CSS och classer har jag förstått mig på ganska bra. Det är kanske det viktigaste
som jag anser vara i dethär kurssen för att kunna bygga en prydlig och fungerande
sida så måste CSS och html spela bra tillsammans.


Sidonavigering och meny

Sidonavigeringen och menyn spelar också en stor roll i hur din sida uppfattas
och hurdan roll du har i internet presens. Jag valde av mig svart och vitt
samt en "banner" av en bild som jag tagit själv. Jag modifiera om bannern med
photoshop. Jag är inte 100% nöjd med den och kommer i framtiden att sätta
lite tid att göra den mera pompös och inte så Fmonoton.

Hur man får header till sin egen "Sida" skulle jag också villa undersöka
mera så att man inte skulle måste alltid ändra det på var sin sida skilt om man
gör förändringar. Samma gäller footer.

Interaktiv innehåll

Interaktiva innehållet blev också jätte ytlig för mig. Det är också en sådan punkt vilket jag
vill ägna mera tid på på eget tid och ärligt sagt så många nuförtida sidor har för interaktiva sidor.
Därför håller jag mig lite tillbaka med interaktiviteten på mina sidor för jag vill komma på
den stilen jag vill ägna mig på förrän jag börjar ta in information.

SVG

Min vektor format på sidan är blåa Webbdev bilden på projects sidan. Jag använde
av mig av CSS för att få den och lite hoppa ut. Det är lite cheesy men
jag är ett barn från 90-talet så det blev ett bra homage till gamla tiderna.
För tillfället är det centrerad men jag tror att jag lite ändrar senare det för nu har jag bara
1 project dit.

Footer

Footern var också ganska krånglig att få och fungera. Jag använde mig av lite google-fu
för att få det och fungera ganska bra. Det är inte ännu 100% färdig och jag kommer säkerligen
att ändra det om i framtiden. Men det fick duga nu för att jag vill undersöka det som
ett skilt objekt efter att kursen är slut.

Webb rapport

Det är det jag skriver nu och det blir ganska långt text. Optimalt så skulle jag skilja
åt alla delar till egna blog texter men det är också någonting jag vill studera i block
i och därför gjorde jag webbrapporten till sin egen sida.

Struktur

Strukturen tycker jag på min hemsida är genomsnittligen ganska samma utöver sidorna.
Headern är samma på alla sidor samt det är min footer också. Färgschemat är också samma och
följer ett visst plan. Jag vill ännu dock dyka i djupare hur man intuitivt delar webbsidans
innehåll till olika delar för nu kräver det ännu att jag tittar någonstans hur man gör det.

Validering

Jag har inte kört valideringen men är säker på att det kommer att finnas fel.
Jag antar att t.ex. CSS kommer att ha vissa delar vart vad jag har skrivit överskrider
något annat. Jag försöker att göra sidan så errorfree som möjligt men om det är något smått
så kommer jag att lämna det(kanske).
Validering kört, några errors men kan leva med dem :P

Responsivitet

Att få sidan responsiv var svårt. Det fungerar bra med att ändra browser storleken men att använda
telefonen så blir allt för smått och inte tillgängligt. Det blir också en block som jag vill satsa på i framtiden och vill
hitta en bra stil att göra det istället för att göra en snabb bush-fix bara för kursen.

Extra

Som extra har jag det att hela min sida är live och den är konfigurerad som https:
Om man inte har https så får man en störande reminder om de
och det gör sidan att se oprofessionell och opålitlig ut. Jag använder mig också av Google Analytics

Bild på min tidsanvänding av kursen

Clockify


Jag använde mig ganska mycket av clockify i början. Men märkte att mot slutet så var
användningen minskad. Jag har ändå försökt hålla koll på den tiden jag har använt och skulle säga
att min clockify repport är ~90% stämmande.

Att använda det i framtiden skulle det
krävas att jag hade en knapp på min bord vad jag tryckte på för att börja och sedan tryckte
när jag sluta. För mig är det inte lockande att använda ett extern sida för
att klocka min tid.

Jag har aldrig användt mig av att titta på hur mycket jag använder
tid på vad men skulle nog ändå kunna använda mig av det.

Jag ser från clockify att jag borde ha använt mera tid på att bygga mina hemsidor och
jag vet att jag skulle ha också kunnat göra det. Jag har ändå andra ändamål så
som jag nämnde i början att viktigaste i denhär kursen för mig är bara att få godkänt

Det som jag ansåg viktigaste med kursn var för mig att bara slippa och lite börja med
att bygga webbsidor. Mitt eget plan är att före nästa sommar att kunna skapa så bra sidor
att jag skulle kunna närma mig olika företag och erbjuda web design det som tjänst.

Kurs bedömning

a.k.a feedback

Jag tyckte om kursen. Web design är någonting som jag är intresserad av och nu
har jag bra kusnkaper på att bygga på. Jag tyckte att kursen var bra strukturerad
och det fanns en klar stigande nivå men det var inte för snabbt eller för svårt att uppnå.

Det var lätt att hoppa med på zoom och discord fast för mig att delta aktivt under timmarna
känns i zoomen svårt. Att ha kameran på ibland känns inte utmanande men att ha på det hela tiden
är en hård pass för mig som är synd för att det restrikterar interaktionen mellan alla.
Att använda mikrofon känns också som en brytning och det känns inte intuitivt i programmet.

Det som jag saknade i kursen var nån sorts grupparbete eller gemenskap. Förstås nu
under "My corona" så är det inte så praktiskt och zoom grupprummerna har inte fungerat bra
med Java kursen vi har nu. Men bästa tankarna och ideerna flyter fram
i min åsikt då när man kan bolla tankar. Fast det är varje individs eget ansvar att
ordna såna saker men att baka det in på ett intuitivt sätt på något sätt i kursen
skulle ha för mig kunnat aktivera mig bättre.

Tack för kursen!Jag lägger här nedan några saker som jag inte hade rum till på mina egentliga sidor.
Iframe

Visa större på kartan

En sång som jag gjort självEn snabb video


Mina html sidor+CSS filen i ZIP form