Slutrapport project 1


Uppgift 1

I uppgift 1 förvandlade jag document.form1.firstname... et al till variable som jag sedan använde för
utföra .substring. Det spjälkte upp det givna namnet till en username. Sedan ändrade jag innerHTML till ett username. Jag fick det och fungera bra och jag förstod mig på hur functionen fungerade i samband med html koden.

Uppgift 2

I uppgift 2 använde jag mig av samma logik och omvandlade document.form...et al till variabler. Efter det så gjorde jag en matematisk räkning för att a) runda åldern neråt och b) runda pengarna till närmaste 5cent. Sedan körde jag samma innerHTML för båda för att köra ut resultaten till HTML sidan. Jag lyckades bra med uppgiftet fast först hade jag lite problem med att runda pengarna till närmaste 5 cent. Matematiska formeln hittade jag från nätet för det var inte självklart hur man skulle utföra räknigen, live and learn.

Uppgift 3

Uppgift 3 hade jag lite strul med. Orsaken var för att jag hade det krongligt att kunna visualisera hur egentligen man skulle använda parsestring för att på ett klokt sätt kunna få värdet från en "string" till ett "number". Jag råkade alltid stöka den i fel ställe men hittade till sist en lösning.

Att få timern att räkna ner från h:m:s krävde för mig en titt runt internetet för att komma med en solution som fungerade. Här var det också krongligt med hur matematiken skulle se ut i script för att få en önskad resultat. Att skriva ut saker på html sidan så börjar kännas mera naturligare.

Uppgift 4

Eftersom jag hade lite krongel att få minuterna från HTML sidan på ett förnuftigt sätt till numror så det var också en del varför uppgift 4 var också en "kompastuskivi". Annars tyckte jag att uppgiften var passligt svår att lösa. Jag kunde ha också gjort bonus sakerna men jag var redan så nöjd att få denhär och fungera att det var tillräkligt för mig.

Uppgift 5

I uppgift 5 så hade jag en ganska bra känsla redan på hur man trycker ut information till HTML sidan. Det blev och se ut lite som en bush fix och jag kunde ha gjort den prydligare men jag tog alla upgifter mera som en övning för javascript en html. Det var för mig en bra val.

Uppgift 6

Sten, sax och påse uppgiften hade jag flera alternativ på som jag ville köra med. Ursprungligen hade jag en button för att välja men jag fick inte det och fungera ordentligt. Ett stort problem var hur man skulle aktivera knappen på så sätt att det registreras efter att man tryckt på det samtidigt som man kör en funktion. Själva logiken var en trial och error för mig men fick det och fungera bra efter några försök. Det var roligt till sist att se sin handywork!

Tankar och annat

Jag har närmare gått igenom själva koden som kommentarer i script.js. På index.html sidan av projektet har jag inte ägnat så mycket tid för jag var mera fokuserad på att förstå javascriptande på ett djupare nivå. Jag bommad lite förra kursen pga. circumstances men fastän sidan i sig själv är inte en av de vakraste och responsivaste så är jag nöjd att de kodande som jag gjort har huvudsakligen kommit från ägna tankar och inte en nätsida. Mission accomplished!

Jag städade inte heller upp script.js filen som vanligt för där finns lite "prototyper" och dom kan vara intressanta i framtiden för att se vad man har egentligen tänkt. Easter eggs ftw :D

Som slutord så tyckte jag om kursen på samma sätt som förra gången. Den är väl strukturerad, jätte bra förklarad och det är roligt att koda tillsammans. Blir jag en kodare är svårt att säga men att förstå ens på en pseudo nivå vad det finns bakom ytan är nog guldvärt.