Projekt 2

Intro till programmering


Rapport över uppgiften
Uppgift 2

Hello!


Uppgift 3Hur grönt vill du ha det?(0-255!)
Hur rött vill du ha det?(0-255!)
Hur blått vill du ha det?(0-255!)


Stats:

Röd:
Blå:
Grön:

Uppgift 45. JS Bibliotek


Swoooosh.

Woooooosh.


6. Spela mot datorn

Du spelar mot!

sten, sax eller pase?


Winner is:


7. AJAX/Lazy Load


9. Charts